Cirkulære og linærefødeenheder til automatisk montageudstyr

Da tilfødning er det mest vitale led i enhver produktionsmaskine, bør man som kunde stille store krav til kvaliteten af det udstyr, der anvendes i montagemaskiner.

Tilfødningen er i sig selv en kæde, der ikke er mere stabilt end det svageste led. Hvert led er en vigtig funktion. Når et led svigter, stopper tilfødningen, og der opstår driftsforstyrrelser på hele produktionslinjen.

Det samlede produktionsflow kan derimod holdes højt og stabilt, såfremt alle led er bygget sammen, afstemt og testet som en færdig enhed.